" Skill Session "

Erol Mujanović

Erol Mujanović

Što se tiče glavnih teza prezentacije, one će tretirati važnost snage volje i motivacije koje su glavne za sva životna ostvarenja. Poseban fokus i lično iskustvo će biti prezentirano kroz nekoliko priča iz mog slučaja, gdje je upravo zahvaljujući volji i motivaciji urađeno u nekoliko navrata ono što se činilo nemoguce na sportskom i na poslovnom planu.
Cilj je osnažiti polaznike, dodatno ih motivisati na njihovom putu mladih poduzetnika jer izazovi sa kojima će se oni susresti su veći i brojniji nego što je to slučaj sa većinom drugih ljudi.
Tokom prezentacije će dobiti nekoliko veoma praktičnih i konkretnih alata koji će im pomoći da održe i dodatno razviju motivaciju i kapacitet da budu fokusirani na ostvarenje ciljeva.

Pročitajte više o ovom predavanju